آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

گواهی ها و مدارک مورد نیاز برای صادرات کالا به خارج از کشور

برای صدور نهایی یک کالا به خارج از کشور، لازم است تا اسناد و مدارک مختلفی تهیه و تنظیم شود. این اسناد به شرح زیر می باشند: کارت بازرگانی: مهم ترین مدرک مورد نیاز برای صادرات کالا، “کارت بازرگانی” است. تولید کنندگان و تاجران به واسطه این کار می توانند به طور مجاز، در حوزه […]