آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری چیست پروانه بهره برداری مجوز و سندی است که به تمامی واحدهای صنعتی که اقدام به نصب ماشین آلات خط تولید، تامین نیروی انسانی مورد نیاز و همچنین تولید آزمایشی می نمایند اعم از اینکه واحدهای صنعتی نامبرده دارای اعلامیه تاسیس یا جواز تاسیس باشند یا نباشند اختصاص می یابد.   پروانه […]