آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مدارك لازم جهت تمدید پروانه ساخت

مدارك لازم جهت تمدید پروانه ساخت ردیف نام مدرک توضیحات 1 درخواست كتبي به عنوان معاونت غذا ودارو/شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه جهت دریافت  نمونه درخواست اینجا کلیک کنید 2 فرم چهار برگي درخواست تمدید پروانه ساخت تكميل شده توسط مسئول فني و تایپ شده جهت دریافت نمونه فرم، اینجاکلیک نمایید، این فرم بایدتایپ […]