آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

اندازه گیری یون فلوراید در آب آشامیدنی و خمیردندان

روشهای اندازه گیری فلوراید

  یون فلوئور فلوئور یکی از 14 عنصر مهم و ضروری برای حیات موجودات زنده محسوب می شود. از مهمترین فواید آن می توان به محافظت دندان ها و استخوان ها از پوسیدگی اشاره کرد. ازآن جایی که بیشترین نیاز بدن به فلوراید باید از طریق آب آشامیدنی تأمین شود, تعیین مقدار آن در آب های […]