آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

فرایندهای صدور پروانه های بهداشتی

مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه های بهداشتی دراین بخش می توانیدضمن آشنائی با پروانه های بهداشتی لیست مدارک لازم جهت صدور پروانه مربوطه را نیز مشاهده می نمائید.  دستورالعمل اجرایی نحوه بررسی و صدور و تمدید و اصلاح انواع پروانه هاي ساخت کارخانه و کارگاه بازنگری 1401/10/07 1-پروانه بهره برداری وزارت بهداشت درمان و […]