آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

راهنمای صدور مجوزها | دریافت کارت فعالیت مسئول فنی

1- ورود به سایت TTAC  ثبت نام از طریق گزینه عضویت یا ثبت اشخاص حقیقی وحقوقی 2-ثبت نام واحد تولیدی از طریق یکی از گزینه های: ثبت نام شرکت-ثبت نام کارخانه-ثبت نام اصناف و تکمیل مدارک 3-ثبت نام درخواست صلاحیت مسئول فنی وتکمیل مدارک وارسال به کارشناس 4-تایید صلاحیت مسئول فنی از طریق معاونت غذا ودارو 5- ارسال درخواست […]