آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مدارک لازم جهت ثبت گواهی اظهار مشاغل خانگی در معاونت غذا و دارو

فرم درخواست ثبت گواهي اظهارمشاغل خانگی(مطابق فهرست فوق الذکر)  / جهت دریافت فرم درخواست اینجا کلیک کنید ارائه معرفي نامه از جهادكشاورزي / پروانه فعالیت مشاغل خانگی تایید هویت متقاضی توسط کارگزینی معاونت از طریق سامانه سیتاد / لازم است جهت تایید هویت متقاضی با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به کارگزینی معاونت مراجعه […]