آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مسمومیت غذایی باکتریایی

مسمومیت غذایی

 بیماری های ناشی از غذا مواد شیمیایی، فلزات سنگین، انگل ها، قارچ ها، ویروس ها و باکتری ها می توانند باعث مسمومیت غذایی (Food borne illness)شوند. شایع ترین مسمومیت مربوط به باکتری ها است. اما نکته قابل توجه این که کمتر از 20 مورد از هزاران باکتری مختلف عامل ایجاد آن هستند. بیش از 90 […]