آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

هورمون ها و آنتی بیوتیک ها در تولید مواد غذایی

هورمون ها در مواد غذایی هورمون ها به طور طبیعی در همه حیوانات، انسان ها و گیاهان وجود دارند، بنابراین چیزی به نام غذای بدون هورمون وجود ندارد. با این حال، ممکن است در برچسب معرفی محصول نوشته شده باشد: «بدون هورمون». این بدان معناست که در طول تولید از هورمون های اضافه شده استفاده […]