آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

HPLC

دستگاه ( High Performance Liquid Chromatography ) HPLC  یا کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا روشی در شیمی تجزیه برای جدا کردن اجزای یک مخلوط ، شناسایی و اندازه‌گیری هر جزء است. این روش در اوایل قرن بیستم کشف شد و برای اولین بار به منظور جدا کردن ترکیبات رنگی مورد استفاده قرار گرفت.

دستگاه HPLC شامل پمپ ، انژکتور ، ستون ، آشکارساز ، کنترل کننده و گازگیر است .

برخی از زمینه های کاربرد در آزمایشگاه ماد :

  • انواع ویتامین های محلول در آب شامل  B1.B2.B3.B5.B6.B7.B9.B12.C
  • A-D-E-K انواع ویتامین های محلول در چربی شامل
  • انواع شیرین کننده های مصنوعی مانند ساخارین ، آسپارتام ، آسه سولفام و …
  • ترکیبات ضد آفتاب
  • نگهدارنده ها مانند بنزوات سدیم ، سوربات پتاسیم ، پارابن ها، ناتامایسین و …
  • آنتی اکسیدان ها
  • مواد موثره