آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

GC

دستگاه GC   ( Gas Chromatography ) یا  کروماتوگرافی گازی یکی تجهیزات آزمایشگاهی به منظور جداسازی ،  شناسایی و اندازه‌گیری اجزای فرار می باشد. این روش اصولا برای آنالیز موادی که در حالت بخار تجزیه نمی شوند مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه GC در مواردی مانند تعیین میزان خلوص یک ماده و جداسازی اجزای مختلف یک ترکیب کاربرد دارد.

دستگاه کروماتوگرافی گازی دستگاهی منحصر بفرد در آنالیز ترکیبات آلی فرار مانند هیدروکربن‌ها، حلال‌ها و مواد نفتی می‌باشد.

دستگاه GC شامل منبع گازی حامل، سیستم تنظیم‌کننده مقدار گاز، محل تزریق نمونه، ستون موئینه کروماتوگرافی، آون و سیستم تنظیم درجه حرارت محل تزریق، آشکارساز و سیستم شناساگر است.

برخی از زمینه های کاربرد در آزمایشگاه ماد :

  • پروفایل اسیدهای چرب
  • پروفایل استرول ها
  • آنتی اکسیدان ها
  • آنالیز انواع اسانسهای غذایی و آرایشی_ بهداشتی
  • باقیمانده حلال های مختلف
  • اندازه گیری  میزان الکل در انواع نوشیدنی