آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

کلنی های عجیب باکتری ها

برخی باکتری های عجیب اگر یک باکتری روی یک محیط کشت غنی از مواد مغذی قرار گیرد، می تواند شروع به تقسیم کند. از آنجایی که باکتری ها می توانند به سرعت از طریق تقسیم دوتایی تقسیم شوند، تعداد آنها می توانند در عرض 20 دقیقه دو برابر شوند. این به این معنی است که […]

به نفع کلنی

به نفع کلنی

شکل کلنی باکتری ها چگونه طراحی می شود؟! الگوی شکل گیری کلنی تحقیقات نشان می دهد که ماندگاری یک کلنی باکتریایی به شکل آن بستگی دارد. سلول‌ها در یک کلنی باکتری به‌گونه‌ای رشد می‌کنند که برای کل کلنی مفید است. یعنی، در حالی که یک سلول باکتری ممکن است در حضور منابع فراوان تقسیم و […]