آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

تعیین نوع الکل

انواع الکل بسته به اینکه الکل ها دارای گروه های هیدروکسیل هستند یا خیر، تفاوت هایی بین الکل ها وجود دارد. همچنین الکل ها از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی بر اساس محل قرارگیری گروه هیدروکسیل متفاوت هستند. تعیین نوع الکل می تواند با استفاده از خواص مختلف انواع الکل ها صورت پذیرد. روش های […]

کلنی های عجیب باکتری ها

برخی باکتری های عجیب اگر یک باکتری روی یک محیط کشت غنی از مواد مغذی قرار گیرد، می تواند شروع به تقسیم کند. از آنجایی که باکتری ها می توانند به سرعت از طریق تقسیم دوتایی تقسیم شوند، تعداد آنها می توانند در عرض 20 دقیقه دو برابر شوند. این به این معنی است که […]

به نفع کلنی

به نفع کلنی

شکل کلنی باکتری ها چگونه طراحی می شود؟! الگوی شکل گیری کلنی تحقیقات نشان می دهد که ماندگاری یک کلنی باکتریایی به شکل آن بستگی دارد. سلول‌ها در یک کلنی باکتری به‌گونه‌ای رشد می‌کنند که برای کل کلنی مفید است. یعنی، در حالی که یک سلول باکتری ممکن است در حضور منابع فراوان تقسیم و […]

آزمایش اندازه گیری درصد خاکستر در مواد غذایی

آزمون خاکستر مواد غذایی

آزمون خاکستر مواد غذایی هنگامی که یک ماده سوخته می شود، مواد آلی ماده خارج شده و باقی مانده آن خاکستر است که شامل ترکیبات معدنی باقیمانده است. برای ارزیابی کیفیت یک ماده، ارزیابی وجود اجزای معدنی بسیار مهم است. روش های مختلفی برای اندازه گیری میزان خاکستر در محصولات غذایی تعریف شده است که […]