آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

اندازه گیری میکروارگانیسم های هوا با روش ته نشینی (Settle plate)

ذرات زیادی در هوا معلق هستند که میکروارگانیسم ها به صورت آزاد یا متصل به ذرات دیگر بخش مهمی از این آلاینده ها را تشکیل میدهند. بسياري از اختالالت تنفسي و غيرتنفسي در ارتباط با حضور ذرات میکروبی هواي داخل و محيط خارج است.میکروارگانیسم های هوا شامل باکتريهاي مرده يا زنده بيماريزا يا غيربيماريزا، ويروسها، […]

سیر سیاه

سیر سیاه با حرارت دادن حبه یا بوته کامل سیر تحت رطوبت کنترل شده طی چند هفته بدست می آید که در اثر تخمیر، دانه های سیر به مرور نرم و کاراملی شده مزه شیرین، رنگ سیاه و بافتی لاستیکی نرم و چسبناک مانند خرما به خود می گیرند ومهمتر اینکه بوی آن در دهان […]

هورمون ها و آنتی بیوتیک ها در تولید مواد غذایی

هورمون ها در مواد غذایی هورمون ها به طور طبیعی در همه حیوانات، انسان ها و گیاهان وجود دارند، بنابراین چیزی به نام غذای بدون هورمون وجود ندارد. با این حال، ممکن است در برچسب معرفی محصول نوشته شده باشد: «بدون هورمون». این بدان معناست که در طول تولید از هورمون های اضافه شده استفاده […]

مواد نگهدارنده شیمیایی

  آنچه باید در مورد نگهدارنده های شیمیایی بدانیم نگهدارنده ها مواد شیمیایی هستند که جهت جلوگیری از فساد، بهبود ظاهر و حفظ کیفیت به مواد غذایی اضافه می شوند. برخی از مواد نگهدارنده از منابع طبیعی مانند نمک، شکر، سرکه و آب مرکبات تهیه می شوند. سایر مواد نگهدارنده ساخت بشر و از مواد […]