آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

 

یون فلوئور

فلوئور یکی از 14 عنصر مهم و ضروری برای حیات موجودات زنده محسوب می شود. از مهمترین فواید آن می توان به محافظت دندان ها و استخوان ها از پوسیدگی اشاره کرد. ازآن جایی که بیشترین نیاز بدن به فلوراید باید از طریق آب آشامیدنی تأمین شود, تعیین مقدار آن در آب های آشامیدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا میزان بیش از حد مجاز آن میتواند باعث بیماری فلوئوروزیس دندانی و استخوانی می شود. در این مطلب با روشهای اندازه گیری فلوراید آشما می شویم.

اندازه گیری فلوراید
روش های اندازه گیری یون فلوراید

روش های اندازه گیری فلوراید

1:روش فتومتری . 2:روش الکترود منتخب

در روش فوتومتری فلوئور موجود در آب به صورت اسید ئیدروفلوئور و سیلیسیک تقطیر شده و مقدار آن به وسیله مقدار اثر رنگبری بر روی رنگ معرف Spadns به طریقه فتومتری اندازه‏ گیری می‏ شود. به کمک این روش مقادیر صفر تا 1/4 میلی‏گرم در لیتر (ppM) فلوئور اندازه‏گیری خواهد شد .

دستگاه فتومتر برای اندازه گیری فلوراید
دستگاه فتومتر برای اندازه گیری فلورائد

 غلظت یون فلوئور در آبهای تصفیه شده و پسابهای صنعتی به روش الکترودی اندازه گیری می شود. چون این روش نیازی به تقطیر ندارد.

اندازه گیری فلوراید به طور دقیق توسط دستگاه الکترود منتخب انجام می شود که در این روش احتیاجی به تقطیر نبوده. زیرا روش انتخاب یونی بر خلاف روشهای رنگ سنجی مورد تاثیر عوامل تداخل کننده قرار نمی‏گیرد.  توسط این روش غلظتهای 0/1 تا 1000 میلی‏گرم در لیتر (ppM) اندازه ‏گیری می‏شود .

 

فلوئور به روش پتانسیومتری با الکترود منتخب یون فلوئورکه یک الکترود استاندارد مبنأ نیز به آن ملحق شده اندازه ‏گیری می‏ شود.  سپس به کمک یک دستگاه pH متر با مقیاس وسیع بر حسب میلی‏ ولت و یا یک دستگاه ویژه یون سنجی که مستقیما بر حسب غلظت یون فلوئور مدرج است قرایت می شود. الکترودها باید به مدت حداقل سه دقیقه در محلول قرار گیرد.  یا پس از رسیدن به عدد ثابت عمل خواندن نتیجه صورت پذیرد . با استفاده از کاغذ نیمه لگاریتمی غلظت یون فلوئور را بر حسب میلی‏ گرم در لیتر بر روی محور لگاریتمی در برابر پتانسیل خوانده شده بر روی محور عددی ترسیم می شود .

الکترود منتخب اندازه گیری یون فلوراید
الکترود منتخب اندازه گیری یون فلوراید

  آزمون اندازه گیری فلوراید در آب و پساب ، خمیر دندان و مواد اولیه دارویی با روش الکترود منتخب در آزمایشگاه ماد با بالاترین دقت انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *