آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مدارك لازم جهت تمدید پروانه ساخت

ردیف نام مدرک توضیحات
1 درخواست كتبي به عنوان معاونت غذا ودارو/شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه جهت دریافت  نمونه درخواست اینجا کلیک کنید
2 فرم چهار برگي درخواست تمدید پروانه ساخت تكميل شده توسط مسئول فني و تایپ شده جهت دریافت نمونه فرم، اینجاکلیک نمایید،

این فرم بایدتایپ شده باشد.

3 طرح برچسب و پوشش بسته بندی مطابق با ماده 11 قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
اصل پروانه ساخت  قبلی به توضیحات زیر همین جدول دقت شود
4 تصویر برابر اصل تصديق ثبت علامت (نام )تجاري به توضیحات زیر همین جدول دقت شود
5 تصویر قرارداد با آزمایشگاه مورد تایید، در صورت نداشتن تجهیزات لازم برای آزمون های اختصاصی هماهنگی با کارشناسان مربوطه
6 ارائه برگه پرداخت مبلغ مربوطه حاوی شماره پیگیری و تاریخ واریز مبلغ صدور پروانه از طریق سامانه TTAC   “ورود مسئول فنی به سامانه TTAC  و انتخاب گزینه مدیریت پروانه ها- انتخاب گزینه ورود با استفاده از نام کاربری پروانه و رمز مربوطه- انتخاب گزینه درگاه پرداخت الکترونیک

انتخاب نوع مجوز: پروانه ساخت و سرویس: تمدید پروانه ساخت مواد اولیه،ظروف، بسته بندی و فرآورده  غذایی و آشامیدنی”

7 تصویر کارت فعالیت مسئول فني (کلیه شیفت های تولیدی) صرفا کارت فعالیت صادر شده توسط سامانه TTAC

الف -تصدیق ثبت علامت باید دارای مشخصات زیر باشد

1-بر اساس دستورالعمل مربوطه منظور از علامت تجاری کلمه یا رقم یا حرف یا عبارت یا ترکیبی از آنها می باشد علامت به تنهایی قابل قبول نیست .

2-نام مالک تصدیق ثبت علامت (نام )تجاري بایدمطابق با نام ذکر شده در مجوز فعالیت اقتصادی باشد.

3- تاریخ آن بایدداراي اعتبار باشد. 

 4-طبقه و كالاي مورد درخواست در محل مربوطه درج شده باشد.

ب- برابر اصل شدن توسط یکی از چند روش زیر قابل انجام می باشد:

1- جهت واحدهای مستقر در شهر اصفهان توسط اداره صدور پروانه های بهداشتی

 2-جهت واحد های مستقر در شبکه های بهداشت درمان توسط کارشناسان کنترل مواد غذایی و بهداشتی شهرستان مربوطه

3- توسط مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی

ج- اصل پروانه ساخت  قبلی

       2-1- اصل پروانه ساخت قبلی در صورتی که توسط موسسه تحویل گرفته شده باشد باید عودت گردد.

       2-2- تصویر پروانه ساخت  قبلی در صورتی که توسط موسسه تحویل گرفته نشده باشد( این موضوع در متن درخواست قید گردد)

       2-3-در صورتی که پروانه ساخت دریافت و مفقود شده باشد لازم است نسبت به درج آگهی مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و رسمی اقدام و آگهی مربوطه ارائه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *