آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

ذرات زیادی در هوا معلق هستند که میکروارگانیسم ها به صورت آزاد یا متصل به ذرات دیگر بخش مهمی از این آلاینده ها را تشکیل میدهند. بسياري از اختالالت تنفسي و غيرتنفسي در ارتباط با حضور ذرات میکروبی هواي داخل و محيط خارج است.میکروارگانیسم های هوا شامل باکتريهاي مرده يا زنده بيماريزا يا غيربيماريزا، ويروسها، قارچها، کپکها، آلرژنها ، سموم اندوتوکسين باکتريايي، سموم قارچي، گرده و فيبرهاي گياهي هستند.

از روشهای معتبر اندازه گیری آلودگی میکروبی هوا، روش Settle plate یا ته نشینی می باشد. در این روش محیط کشت های جامد در مدت زملن مشخص در معرض هوا یا در مشیر عبور جریان هوا قرار می گیرند. پلیت هارا برای 24 تا 48 ساعت ذر 37 درجه انکوباسیون می کنند.و با کانت میکروبی واحد های تشکیل دهنده کلنی بر حسب زمان محاسبه می کنند.

سنجش میکروارگانیسم های هوا درآزمایشگاه نمونه آزمای ماد با دقیق ترین دستورالعملها صورت میگرد.

 

8 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *