آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

مواد غذایی (خوردنی و آشامیدنی)

کنترل فلزات سنگین (ارسنیک،سرب،کادمیوم)

کنترل فیزیکوشیمیایی آبمیوه و کنسانتره

کنترل فیزیکوشیمیایی آبمعدنی

کنترل شیمیایی اختصاصی پروفایل اسیدهای چرب روغن ها و چربی ها

کنترل شیمیایی پروفایل اسیدهای چرب شیر، لبنیات و فرآورده های آن

کنترل فیزیکوشیمیایی ادویه و چاشنی

کنترل فیزیکوشیمیایی انواع چای

کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس

کنترل فیزیکوشیمیایی انواع شکلات، تافی وآبنبات و پودر کاکائو

کنترل فیزیکوشیمیایی عسل و فرآورده های آن

کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی

کنترل فیزیکوشیمیایی انواع قهوه

کنترل فیزیکوشیمیایی حبوبات و فرآورده های آن

کنترل فیزیکوشیمیایی روغن ها و چربی ها

کنترل فیزیکوشیمیایی سبزیجات خشک، منجمد و تازه

کنترل فیزیکوشیمیایی شیر، لبنیات و فرآورده های آن

کنترل فیزیکوشیمیایی غلات و فرآورده های آن

کنترل فیزیکوشیمیایی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی

کنترل فیزیکوشیمیایی کمپوت و کنسرو

کنترل فیزیکوشیمیایی گوشت و فرآورده های گوشتی

کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های خشک

کنترل فیزیکوشیمیایی میوه های منجمد

کنترل میکروبیولوژی آبمیوه و کنسانتره

کنترل میکروبیولوژی آب معدنی

کنترل میکروبیولوژی ادویه و چاشنی

کنترل میکروبیولوژی انواع چای

کنترل میکروبیولوژی انواع شربت، مربا، مارمالاد، ژله، پاستیل و آدامس

کنترل میکروبیولوژی انواع شکلات، تافی وآبنبات و پودر کاکائو

کنترل میکروبیولوژی عسل و فرآورده های آن

کنترل میکروبیولوژی انواع قند و شکر و سایر مواد قندی

کنترل میکروبیولوژی انواع قهوه

کنترل میکروبیولوژی حبوبات و فرآورده های آن

کنترل میکروبیولوژی روغن ها و چربی ها

کنترل میکروبیولوژی سبزیجات خشک، منجمد و تازه

کنترل میکروبیولوژی شیر، لبنیات و فرآورده های آن

کنترل میکروبیولوژی غلات و فرآورده های آن

کنترل میکروبیولوژی فرآورده های پروتئینی و کنسروهای گوشتی

کنترل میکروبیولوژی کمپوت و کنسرو

کنترل میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی

کنترل میکروبیولوژی میوه های خشک

کنترل میکروبیولوژی میوه های منجمد