آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه ماد:

با فشردن دکمه Ctrl+F عبارت کلیدی آزمون مورد نظر خود را در صفحه جستجو کنید

1 اختلاف pH قبل و بعد گرمخانه گذاری
2 اختلاف اسیدیته قبل و بعد گرمخانه گذاری
3 ارزش اکسیداسیون
4 ازت کامل
5 اسانس های روغنی – (به روش کلونجر)
6 اسانس(ترکیبات)
7 اسپکتروفوتومتر(جذب ماورا بنفش)(عبور)
8 استرول + کلسترول
9 استرول های به غیر کلسترول
10 استرول های گیاهی (لبنیات)
11 استیل
12 اسید استیک
13 اسید آزاد
14 اسید آمینه
15 اسید چرب آزاد استئارات
16 اسید چرب ترانس و اشباع
17 اسید سیتریک
18 اسید فولیک (ویتامین B9)
19 اسید فیتیک
20 اسیدیته
21 اسیدیته برحسب اسید لاکتیک
22 اکتیو آنیونیک
23 اکتیو کاتیونیک
24 اکراتوکسین A
25 اکسیژن
26 اگزالات
27 ال آرژنین
28 ال گلوتامین
29 الکل + پروپیلن گلایکول
30 امگا 3
31 اندازه ذرات
32 Alkanie impurity
33 Assay benzalkonium chloride
34 Assay Betamethasone
35 Assay BHT
36 Assay Povidone Iodine
37 BOD
38 Bor
39 Buffering capacity
40 COD
41 Clarity of solotion
42 Conjugated Linoleic Acid(CLA)
43 Dyes intermediates
44 Ether soluble substances
45 Free Fatty Acid (F.F.a) in butyric acid
46 G.M.O
47 Impurity
48 Insoluble substance
49 K-value
50 L-carnitine
51 Non volatile residue
52 pH
53 Residual solvents
54 Specific surface area
55 Spirulina(Hplc)
56 Subsidiary dyes
57 TOC
58 Tartrate
59 Toluene
60 Total Suspended Solids (TSS)
61 Uniformity of content
62 Vinyl pyrrolidinone
63 اندیس حلالیت
64 اندیس کرایس
65 انیدرید سولفورو ، سولفور دی اکسید
66 اینوزیتول
67 آسپارتام و آسه سولفام
68 آسکوربیک اسید
69 آفت و بقایای آن
70 آفلاتوکسین M1
71 آلدئیدها (در بعضی از مواد اولیه)
72 آلفا آمیلاز(کیفی – حضور و عدم حضور)
73 آلکالینیتی
74 آمفوتریک
75 آمونیاک
76 آمیلوز
77 آنتی اکسیدانBHA/BHT/TBHQ))
78 آنزیم (کیفی) (هرکدام)
79 آنزیم آمیلاز
80 آهن
81 باربیتوریک اسید
82 بافت شناسی
83 باقیمانده الکل
84 باقیمانده حلال
85 باقیمانده سموم
86 باقیمانده صابونی
87 باقیمانده متانول رنگ خوراکی
88 باقیمانده هگزان
89 باقي مانده آمونياک
90 براسیکا استرول
91 بریکس (مواد جامد محلول در آب)
92 بسته بندی
93 تراریختگی
94 بلانکیت (روش ست ویلیامز)
95 بنزن
96 بنزو آلفا پیرن
97 بنزوات سدیم (اسید بنزوئیک)
98 بو و مزه
99 بی کربنات پتاسیم
100 بی کربنات سدیم(جوش شیرین)
101 بیوتین( مولتی ویتامین)
102 پاتولین
103 پارابن ها
104 پایداری مکانیکی
105 پایداری ها (پایداری دمایی)
106 پتاسیم
107 پروپیلن گلیکول
108 پروپیونات کلسیم
109 پروتئین
110 پروتئین بر مبنای ماده خشک کجلدال
111 پروفایل استرول
112 پروفایل اسید آمینه
113 پروفایل اسید چرب
114 پرولین
115 پلاریزاسیون(چرخش نوری)
116 پلی فنل کل
117 پیپرین
118 پیریدین
119 پیکروکروسین
120 تارتارات
121 تانن
122 تاورین
123 تتراسایکلین
124 درجه بندی براساس دانه
125 ترکیبات قطبی چربی استخراجی
126 تشخیص ژلاتین گاوی
127 تشخیص نوع الکل(متانول، اتانول، ایزوپروپانول)
128 تشخیص و اندازه گیری الکل ها (اتانول، متانول، ایزوپروپانول)
129 تشخیص هویت
130 تیوباربیتوریک اسید(TBA)
131 جوش شیرین (وجود یا عدم وجود)
132 چربی
133 حلالیت پروپیلن گلایکول
134 خاصیت آنتی اکسیدانی
135 خاکستر به روش هدایت سنجی
136 خاکستر سولفاته
137 خاکستر کل
138 خاکستر نامحلول
139 خلوص استونیتریل
140 خلوص رنگ دانه ها
141 خلوص ژل رویال
142 خلوص کراتین
143 خلوص کربنات سدیم
144 خلوص نمک
145 خوردگی درب شیشه
146 داکسی نیوالنول
147 دانسیته توده
148 دانه معیوب
149 دانه های خرد
150 دانه های قرمز
151 درجه استریفیکیشن
152 درجه آمیداسیون
153 درجه خلوص (GC)
154 درصد اینولین بر حسب ماده خشک
155 درصد آب (رطوبت) – (کارل فیشر)water content
156 درصد خلوص الکل ها
157 درصد کلسیم در نمونه کلسیم استئارات
158 درصد نشاسته
159 ذرات سوخته
160 رطوبت به روش اتو(آون)
161 رطوبت به روش دین استارک
162 رفراکتومتری
163 رنسیمت
164 رنگ در محلول
165 رنگ ظاهری
166 رنگ مصنوعی
167 رنگ مصنوعی زعفران
168 روغن معادل کره کاکائو
169 روغن معدنی
170 ریزش آزاد
171 زیرالنون
172 زینک
173 ژلاتینی شدن(برنج)
174 ساپونین
175 ساخارین
176 سافرانال
177 ساکارز
178 ساکاریدهای هیدروژنه
179 سایش
180 سختی آب
181 سدیم
182 سدیم کلرید
183 سدیم متیل سولفات
184 سزامول- سزامولین
185 سلنیوم
186 سموم (آکریل آمید)
187 سوربات پتاسیم (اسید سوربیک)
188 سوربات و بنزوات
189 سولفات
190 سولفور
191 شکل ظاهری(ویژگی های ظاهری)
192 شناسایی اجزا و تعیین ترکیب درصد اسانس عرقیجات و گلاب
193 شناسایی نشاسته (کیفی)
194 شناسایی واندازه گیری سلولز
195 صمغ
196 ضریب خاموشی
197 ضریب شکست
198 طیف IR
199 طیف اسانس
200 ظاهر و بافت و طعم
201 عدد استری
202 عدد اسیدی
203 عدد آنیزیدین
204 عدد پراکسید
205 عدد پراکسید بر اسانس روغنی
206 عدد پولسنکی
207 عدد زئین
208 عدد فالینگ
209 عدد فرمالین
210 عدد هیدروکسیل(در نمونه روغنی)
211 عدد یدی
212 عصاره اتری
213 عصاره آبی
214 عصاره محلول در آب سرد
215 فرمالدئید
216 فسفات
217 فسفاتاز (کمّی وکیفی)
218 فسفر
219 فعالیت دیاستازی (کمّی و کیفی)
220 فلاونوئید کل
221 فلزات سنگین
222 فلوراید
223 فیبر خام
224 قابلیت حل شدن
225 قدرت رنگی کورکومینوئید
226 قلیایی آزاد
227 قلیائیت خاکستر
228 قلیائیت در نمونه نمک
229 قند احیا
230 قند اینورت
231 قند بر اساس ماده خشک
232 قند کل
233 قندهای ساده مونو و دی ساکارید
234 قوه نامیه
235 کاروتنوئید
236 کازئین
237 کافئین
238 کدورت
239 کربنات
240 کربوهیدرات کل
241 کروسین
242 کل مواد جامد محلول در آب (TDS)
243 کلر و کلر فعال(Cl2)
244 کلرامفنیکل
245 کلراید
246 کلسیم
247 کلسیم کربنات
248 کلسيم بوتيرات
249 کوئرستین
250 کیفیت زعفران
251 گاز کربنیک
252 گروه استیل
253 گلوتن (مرطوب) در نمونه آرد و خمیر
254 گلوکورونولاکتون
255 گلوکونات آهن
256 گلوکونات روی (زینک گلوکونات)
257 گلیسیرین
258 گوگرد
259 گوگرد فرار
260 لاکتوز (شناسایی)
261 لستریا مونوسایترژنز
262 لیکوپن
263 ماده خشک شیر و کره (بدون احتساب چربی)
264 ماده فعال شوینده
265 ماده قابل استخراج الکلی
266 مالیک اسید
267 متیلن بلو
268 مجموع آفلاتوکسین ها (B1/B2/G1/G2)
269 مجموع مایکوتوکسین ها
270 محتوای پوستی(shell content)
271 مقاومت(AOM)
272 مقدار گاز
273 مقدار مایع
274 ملامین(شیر خشک)
275 منیزیم و نمک های قلیایی (شناسایی)
276 منیزیم هیدروکساید
277 مواد اکسید کننده (شامپو فرش)
278 مواد به آسانی کربونیزه شونده
279 مواد جامد کل
280 مواد خارجی
281 مواد خارجی گیاهی
282 مواد صابونی
283 مواد صابونی نشدنی
284 مواد غیر قابل صابونی شدن
285 مواد قابل استخراج با اتر
286 مواد قابل کربنیزه شدن(carbonise)
287 مواد نامحلول در آب
288 مونو پروپیلن گلیکول
289 مهاجرت (در سایر حلال ها مثل استون، متانول و…)
290 میزان اسانس در عرقیجات
291 میزان کاپسائیسین بر حسب میکروگرم بر گرم
292 ناتامیسین
293 ناخالصی نامحلول در پترولیوم سبک
294 ناخالصی های قلیایی
295 نسبت فروکتوز به گلوکز
296 نشاسته و دکسترین
297 نشانه گذاری
298 نقطه اشتعال
299 نقطه انجماد
300 نقطه دودی
301 نقطه ذوب
302 نقطه لغزش
303 نمره رنگ ظاهری(شکر)
304 نمره رنگ محلول(شکر)
305 نمک بر مبنای ماده خشک
306 نیترات
307 نیتروژن آمونیاکی- نیتروژن تام- نیتروژن کل فرار
308 نیتریت (نیتریت سدیم)
309 نیکوتین
310 وارفتگی
311 وزن 1000 دانه
312 وزن آبکش
313 وزن حجمی
314 وزن مخصوص (چگالی)
315 ویتامین  E
316 ویتامین B7
317 ویتامین C
318 ویتامین calcium pantothenate B5
319 ویتامین D3
320 ویتامین K
321 ویتامین نیاسین ( nicotinamide)
322 ویتامین بتاکاروتن
323 ویتامین نیاسین B3
324 ویتامین های محلول در آب گروه B
325 ویتامین های محلول در چربی D و A
326 ویسکوزیته
327 هدایت الکتریکی
328 هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای
329 هیدروکسی متیل فورفورال- HMF))کمّی
330 هیستامین
331 ید

لیست آزمون های میکروبی آزمایشگاه ماد:

1 اسپور باکتری
2 استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت
3 استرپتوکوک
4 استرپتوکوکوس فکالیس
5 استریلیتی
6 آسپرژیلوس نایجر
7 آنتی بیوگرام
8 باسیلوس سرئوس
9 باکتری (یا اسپور) احیا کننده سولفیت
10 باکتری اسید لاکتیک
11 باکتری بی هوازی عامل فساد
12 باکتری های گرمادوست بی هوازی و هوازی
13 باکتری های مقاوم به اسید(اسید دوست)
14 باکتریال اندوتوکسین(L.A.L) پیروژن تست (باکتریال اندوتوکسین)
15 باکتری های سرما گرا
16 بررسی خاصیت ضدمیکروبی مواد – (MIC و MBC)
17 بررسی میکروسکوپی
18 بروسلا
19 تخم انگل(میکروسکوپی)
20 تست سواب سطحی (و فینگر تست)
21 جستجوی باکتری ترموفیل (هوازی و بی هوازی)
22 جستجوی باکتری مزوفیل (هوازی و بی هوازی)
23 جستجوی باکتری مقاوم به اسید ترموفیل
24 جستجوی باکتری مقاوم به اسید مزوفیل
25 جستجوی کپک و مخمر
26 خاصیت ضد قارچی(آنتی فونگال)
27 خاصیت ضد میکروبی(آنتی باکتریال)
28 خاصیت ضدعفونی کنندگی(6 میکروارگانیسم)
29 رنگ آمیزی گرم
30 ریسه های کپک
31 سالمونلا
32 سلول های سوماتیک- یاخته های پیکری
33 سودوموناس ائروژینوزا
34 شمارش باکتری های پروبیوتیک
1-لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس- 2-انتروکوک- 3-بیفیدو باکتریوم لاکتیس
35 شمارش باکتری های هتروتروف
36 شمارش کلی میکروبی(شمارش هوازی مزوفیل)
37 شمارش هاگ باکتری های گرما دوست بی هوازی
38 شناسایی اسید لاکتیک هتروفرمنتیتیو
39 شناسایی باکتری گرم مثبت و منفی
40 شناسایی و شمارش اشریشیا کلی
41 شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه
42 شناسایی و شمارش انتروکوکوس
43 شناسایی و شمارش ساکارومیسس سرویزیه
44 شناسایی و شمارش کلی فرم
45 شیگلا
46 فعالیت آنتی بیوتیک (به روش میکروبی)
47 قابلیت زیستی سویه های پروبیوتیک
48 کاندیدا آلبیکنس
49 کپک و مخمر
50 کلستریدیوم احیا کننده سولفیت
51 کلستریدیوم پرفرنژانس
52 کمپیلوباکتر ژوژنی
53 کنترل کیفی محیط کشت- (صحت عملکرد محیط کشت)
54 گرمخانه گذاری میکروبی
55 لاکتوباسیلوس
56 ليستريا مونوسايتوژنز
57 مخمر اسموفیل
58 نمونه برداری از هوا به روش (settle plate)
59 ویبریو کلرا – (گونه های غیر کلرا و پارا همولیتیکوس)
60 يرسينيا انتروکوليتيکا
61 Preservative effectiveness (Antimicrobial Effectiveness)