آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

فیزیکوشیمیایی

 

 

دوره عمومی شیمی:

1-آشنایی با وسایل و انواع مواد شیمیایی

2-آشنایی با اصول محلول سازی

3-آشنایی با تجهیزات روتین آزمایشگاهی

 

دوره تخصصی جدول ارزش غذایی:

1-آزمون پروتئین به روش کجلدار

2-آزمون چربی به روش سوکسله

3-آزمون کربوهیدرات

4-آزمون نمک

5-آزمون قند

 

دوره تخصصی آب و فاضلاب:

1- TDS،BOD،COD

2-سولفات

3-سختی

4-کلراید

5-هدایت