آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

تحقیق و پژوهش

آزمایشگاه نمونه آزمای ماد با بهره گیری از نیروهای متخصص و توانمند خود در زمینه های شیمی و میکروبیولوژی آماده هرگونه همکاری و مشاوره در این زمینه می باشد.