آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

اقلام آزمایشگاهی

آزمایشگاه ماد درکنار خدمات آزمایشگاهی بنابردرخواست های مکرر شما اقدام به تهیه اقلام مصرفی رایج آزمایشگاه های شیمی و میکروبیولوژی نموده است که لیست آن به شرح ذیل است.

آماده سازی و تهیه معرف ها و محلول های مختلف به غیر از لیست زیر با سفارش مشتری قابل تهیه می باشد.

برای دانلود لیست اقلام آزمایشگاهی روی عکس زیر کلیک کنید.