تلفن : 66037477 - 021

آنالیز دستگاهی

 

 

دوره های تخصصی آنالیز دستگاهی:

1-HPLC

2-GC

3-جذب اتمی(AAS)