آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

آنالیز دستگاهی

 

 

دوره های تخصصی آنالیز دستگاهی:

1-HPLC

2-GC

3-جذب اتمی(AAS)