آزمایشــــگاه نمونه آزمای ماد

تلفن : 44200094 - 021

جستجو

آزمایشگاه میکروبیولوژی

 • آزمایشگاه میکروب شناسی و ضد عفونی کننده ها شامل دو دسته میکروب شناسی عمومی و میکروب شناسی تخصصی :
 • آزمون های میکروبی فرآورده های غذایی ( به علاوه پروبیوتیک ها و نگهدارنده ها)
 • آزمون های میکروبی فرآورده های آرایشی و بهداشتی
 • آزمونهای میکروبی فرآورده های دارویی
 • آزمون های ارزیابی کارایی ضدعفونی کننده ها
 • آزمون ارزیابی کارایی مواد وفرآورده های آنتی باکتریال
 • آزمون های استریلیتی ( سترونی ) فرآورده های و تجهیزات و وسایل پزشکی
 • باکتریال اندوتوکسین ( L.A.L Test )
 • کنترل کیفی ( ارزیابی کارایی ) محیط های کشت میکروب شناسی (Growth Promotin )
 • نمونه برداری از فضا و پرسنل سالن ها و رستوران ها
 • (Finger Test , Swab Test ,…)